Dominiek van Vliet

Interactie tussen mens, object en ruimte

Ik wil graag de beleving en aandacht die uitgaat naar het object omdraaien. Niet het object wordt bijzonder en krijgt alle aandacht. De mens, ruimte en object gaan samen werken en vormen dus samen de beleving. Mijn boodschap is: toeschouwer, ruimte en object worden samen één.

Project Details

Ontwerp een object vanuit jouw fascinatie. Ik ben gefascineerd door mens, plattegrond en ruimte.